Přihlášení | Registrace do hry
Výsledky
Úloha: #1 (bez názvu)
Odkaz: zdrojový kód stránek Obyčejné
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: obyčejná
Nápověda: Jdeš-li na to analogicky, jdeš na to špatně.
Řešení: UTRAKVISTE - Binární sekvence jsou popisem sedmisegmentového displeje. Jedničky představují rozsvícené segmenty. Vzniká takto sekvence deseti čísel, která převedena na písmena dává řešení UTRAKVISTE. Vzhled šifry má asociovat displej digitálních hodin.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #5 Šifra #5 aka MESTO
Odkaz: http://obycejna.cz/sifra-5/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: HUMPOLEC - Hvězdy pod nápisem MESTO braillem kódují nápovědu SEMAFOR. Rozsvícená okna prvního domu taktéž braillem kódují nápovědu XORUJ. Převedeme tedy nápis MESTO do semaforu a po jednotlivých písmenech bereme takto určené dvojice domů, přičemž mezi stejně umístěnými okny provádíme vždy operaci XOR a výsledek si představíme v centrálním, zhasnutém domě. Získáváme takto indicie HLINIK, ORLIK, DJEDNA a JIROUS, které asociují řešení HUMPOLEC.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #6 ????
Odkaz: http://obycejna.cz/v-url-nehledejte-napovedu/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/4/15
Typ: obyčejná
Nápověda: I když by teoreticky mohla, tohle není šifra číslo sedm.
Řešení: SEST - Otazníky značí jak číslo šifry, tak zároveň i její řešení. Jediné použitelné číslo na čtyři písmena je šest nebo sedm, přičemž šifra číslo 7 už byla použita. Řešením je tedy SEST.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #7 Bárta
Odkaz: http://obycejna.cz/7-barta/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/2
Typ: obyčejná
Nápověda: Víte, že soudruh Bárta dostal za úkol hledat spojence v Římském klubu?
Řešení: RUM - Pravý sloupec obsahuje věty z levého sloupce zapsané číslicemi slovních druhů jednotlivých slov (podstatné jméno = 1 až částice = 9, citoslovce se v zadání žádné nenachází). Čárou spojíme věty s odpovídajícím zápisem na pravé straně, otočíme hlavu o devadesát stupňů a přečteme po odstavcích římská čísla XVIII, XXI, XIII, tj. 18, 21, 13, tj. písmena RUM.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #13 (bez názvu)
Odkaz: http://obycejna.cz/ze-zakulisi-tretich-mezimest/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/9/24
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: POMUCKY - Tato skrytá šifra vycházela z hymny Švédů ve třetích Meziměstech, kterou složil(a) Nymfomanka. Jde o parafrázi písně "Třináctka" od skupiny Klíč. V originále musíš mít v kapse tarokovou třináctku, ve švédské hymně Alešovy pomůcky. Šifře třináctce tedy odpovídá heslo POMUCKY.
Zajímavosti: Tuto šifru vyřešil jako jediný Ořežprut, a to jen pár dnů před koncem hry.
Zpět na seznam
Úloha: #16 Binárka
Odkaz: http://obycejna.cz/1-binarka/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/2/11
Typ: obyčejná
Nápověda: 1010 = A
Řešení: JECMINEK / ABECEDA - Úloha měla dobré a lepší řešení. Triviálně šlo převodem z binární soustavy přečíst slovo JECMIMEJ. Použitím poznámky, že zadání je plus mínus správně, získáváme heslo za jeden bod, které zní JECMINEK. Pokud ze zadaných 28 bitů vytvoříme 7 čtyřbitových čísel a převedeme je do šestnáctkové soustavy, získáváme cifry (sic!) A B E C E D A a tím i heslo za dva body. Na převod do šestnáctkové soustavy navádělo číslo úlohy #16.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #21 AA
Odkaz: http://obycejna.cz/21-aa/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/11/25
Typ: obyčejná
Nápověda: What is so special about them?
Řešení: CALVADOS - Fotky pochází z filmů oceněných Oscarem. První písmena anglických názvů kategorií, ve kterých filmy ocenění (AA = Academy Award) získaly, dají heslo CALVADOS.
Zajímavosti: -
Zpět na seznam
Úloha: #23 (bez názvu)
Odkaz: -
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/13
Typ: obyčejná
Nápověda: Všechno, co opravdu potřebuješ znát, ses naučil v mateřské školce.
Řešení: SEDA - Číslo úlohy 23 mělo v rolovátku šedou barvu, řešením bylo tedy SEDA.
Zajímavosti: -
Zpět na seznam
Úloha: #28 (bez názvu)
Odkaz: -
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/1
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: JSEMORG - Pokud jste byli org, mohli jste si zadáním hesla JSEMORG udělat radost. :-)
Zajímavosti: -
Zpět na seznam
Úloha: #30 Hezké číslo
Odkaz: http://obycejna.cz/30-hezkecislo/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno:
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: KAZ - S třiceti získanými body hráči dostali zprávu "Třicítka je -hezkecislo.", což byla koncová část webové adresy, kde hráči museli šifru nejdříve najít. Krásné ženy pod třicet (0) a nad třicet (1) dávaly binárkou heslo KAZ.
Zajímavosti: -
Zpět na seznam
Úloha: #34 Křížovka
Odkaz: http://obycejna.cz/zapisnik/page/7/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/8
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: TUZKA / STUZKA - Křížovka se vyplnila hesly dle legendy, vynechala se však tajenková pole, neboť každé heslo bylo o jedno písmeno kratší, než je počet polí v křížovce. Do každého tajenkového pole se vyplnilo takové písmeno, aby v řádku vzniklo smysluplné české slovo - např. ze slova PUMIČKA vzniká PUMPIČKA, kde druhé P je tajenkovým písmenem. Získáváme takto tajenku PENCIL ČESKY, což je TUŽKA. Heslo za dva body získáme, pokud si všimneme jména úlohy, které naznačuje, že před heslo máme vložit v souladu s principem úlohy ještě jedno písmeno - vzniká tak heslo za dva body - STUŽKA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #39 Sklinka
Odkaz: http://obycejna.cz/39-sklink/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/31
Typ: obyčejná
Nápověda: Když se na věc podíváte pod správným úhlem, určitě tomu přijdete na kloub.
Řešení: PLINKA - Kolečka označují klouby slámek. Slámka se v kloubu ohýbá v násobcích 45 stupňů dle stupně šedi. Čím šedější kloub, tím více se ohývá. Po zohýbání graficky vykreslí řešení PLINKA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #41 Morseovka
Odkaz: http://obycejna.cz/41-morseovka/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/31
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: KLIN / RYMA - Za 1 bod bylo heslo KLIN přečtené běžnou morseovkou, za 2 body heslo RYMA přečtené morseovkou s prohozenými tečkami a čárkami.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #53 Moucha
Odkaz: http://obycejna.cz/53-moucha/
Autor: hovnocuc (Radek Slabý)
Zveřejněno: 13/5/23
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: KOLIBRIK - Do obrázku domalujeme lomenou čarou spojnice mezi čísly. V jednotlivých úsecích čáry pak čteme mezi průsečíky morseovku kódovanou rozestupy průsečíků na lomené čáře (počítají se všechny průsečíky, jak samotné lomené čáry se sebou, tak s tou masožravou kytkou). Heslo je KOLIBRIK.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #62 Dentální
Odkaz: http://obycejna.cz/62-dentalni/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/6
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: VPUSEJAKOVPOKOJICKU - Hráči, kteří skutečně navštívili zubaře a poslali potvrzení, dostali heslo VPUSEJAKOVPOKOJICKU (2b).
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #75 Křížovka VI.
Odkaz: http://obycejna.cz/75-krizovka-vi/
Autor: usmrkanec (Martin Marwin Kačer)
Zveřejněno: 13/10/6
Typ: obyčejná
Nápověda: Různé úseky téhož.
Řešení: PARABOLA - Do křížovky vepíšeme části abecedy a čteme šedá pole. Do prvního řádku například vepíšeme JKLMNOPQRST a čteme písmeno P. Vzniká takto heslo PARABOLA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #79 Obyčejná
Odkaz: http://obycejna.cz/79-obycejna/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: KUR - Slova v tabulce souvisí buď s románem Obyčejný život (Čapek, lékař, nádraží, Popel, rukopis, Život), nebo s Obyčejnou hrou (body, gepArd, hacker, Hra, manifest, šifra, úkol), nebo s filmem Obyčejní lidé (bratr, Conrad, debut, Lidé, moře, Redford, trauma). Tato slova brána pro každé dílo dle abecedy vykreslují graficky písmena, čte se ve "standardním" pořadí tučné-kurzíva-podtržené - heslo KUR.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #82 Gepard
Odkaz: http://obycejna.cz/82-gepard/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/11/12
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: CLO / SOUCHOTINY - Text úkolu není kurzívou, počet slov je 26, slovo "gepard" je na pozicích C, L a O, heslo je tedy CLO. Hráči, kteří poslali obrázek geparda, dostali za odměnu heslo SOUCHOTINY.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #88 Administrace
Odkaz: http://obycejna.cz/wp-admin/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: WONTINSULTME - Při pokusu o přístup do administrace WordPressu, na kterém Obyčejná běží, se zobrazoval velký a detailní ASCII obrázek, který hackerům ukazoval, že jsou jedničky. Některé znaky však byly nahrazeny zprávou #88 WONTINSULTME
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #99 (bez názvu)
Odkaz: http://obycejna.cz/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: BONBON / BONMOT - Body zdarma pro early adoptery, tedy pro první registrované hráče. Po nějakou dobu od zahájení hry se na stránkách zobrazovala zpráva #99 BONMOT (2 body), resp. #99 BONBON (1 bod).
Zajímavosti: Ne všichni registrovaní hráči, kteří zprávu viděli, heslo do odpovědního formuláře zadali.
Zpět na seznam
Úloha: #100 Fotka
Odkaz: http://obycejna.cz/nerekneme-fotka/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/3/27
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: BOULE - Na stránkách Sendviče ve fotkách týmů (http://sendvic.gdi.cz/2013/index.php?what=fotolist) bylo třeba najít fotku dotyčného nože na fotografii týmu BOULE.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #109 Tradiční
Odkaz: http://obycejna.cz/109-tradicni/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/8/20
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: HLIDAC - Obrázky zobrazují tradiční šifrovací principy (polský kříž, morseovka, vlajková abeceda, semafor, mobil, braille) a zároveň tímto principem vždy kódují jedno písmeno (např. u polské vlajky levá a spodní tenká čára plus erb/puntík uprostřed - písmeno H). Řešením je HLIDAC.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #117 Čísla nad sebou
Odkaz: http://obycejna.cz/117-cisla-nad-sebou/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/5/14
Typ: obyčejná
Nápověda: Dělej, děl! Čekají na tebe dvě tajenky, jedna před desetinnou čárkou, druhá za ní.
Řešení: HRAZ / FLUOR - Dvojice čísel nad sebou interpretujeme jako zlomek. Pokud zanedbáme desetinnou část výsledku po dělení, dostáváme v trojkové soustavě zapsané heslo HRAZ. Pokud naopak zanedbáme jednotkovou část, pak si všimneme, že všechny výsledky v desetinném rozvojí obsahují periodu z rozsahu 1-26. Periodu převedeme na písmeno a čteme HESLO JE FLUOR.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #123 HTTP hlavičky
Odkaz: http://obycejna.cz/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: NETWORKING - Analýzou HTTP hlaviček webu Obyčejné si všimneme zvláštní hlavičky "X-Obycejna-Otazka:Kolik je 3x3?". Pokud serveru pošleme hlavičku "X-Obycejna-Odpoved:9", vrací server opět v HTTP hlavičkách heslo NETWORKING.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #139 Soustředná
Odkaz: http://obycejna.cz/139-soustredna/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/4/7
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: OLIHEN - Do vnějšího kruhu vypíšeme abecedu. Šedá pole odpovídají umístění samohlásek, navíc mezera mezi Z a A je větší než u ostatních písmen. Do druhého kruhu dle naznačených čar zkopírujeme vybraná písmena a vyplníme ředu BFLMPSVZ. Do třetího kruhu zkopírujeme dle čar písmena z druhého kruhu a doplníme značky prvních šestnácti chemických prvků. Nakonec zkopírujeme některé z prvků do vnitřního slova OLiHeN.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #142 (bez názvu)
Odkaz: http://obycejna.cz/empaticka-ii/ a http://obycejna.cz/empaticka-i/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno:
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: LEONARDO / TEODOR - "Pomocná" úloha. Heslo LEONARDO dostali hráči, kteří nám zaslali svou šifru. Heslo TEODOR získali ti, kteří úspěšně tipovali v Empatické I. nebo II.
Zajímavosti: -
Zpět na seznam
Úloha: #145 Snění
Odkaz: http://obycejna.cz/145-sneni/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/6/11
Typ: obyčejná
Nápověda: Divné povídání, čím to asi skončí?
Řešení: VUZ - Šifra odkazuje na šifru Divný sen ze hry Divná. Je třeba zjistit, že v oné šifře šlo o odpovídání ano/ne podle posledního písmena věty (A-O vs. P-Ž). Obdobně v šifře Snění jde o poslední písmena - ovšem slov. Drtivá většina slov končí v rozmezí písmen A-O. Pouze tři slova končí písmenem z intervalu P-Ž (V, kecŮ, nářeZ), řešením je tedy VUZ.
Zajímavosti: Ořežprut se v rámci luštění této šifry vypravil na kopec Holíkov (tam byla umístěna šifra Divný sen), kde zkoumal vrcholovou knihu. :-)
Zpět na seznam
Úloha: #151 Idol z lodi
Odkaz: http://obycejna.cz/151-idol-z-lodi/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/2/23
Typ: obyčejná
Nápověda: Co mají společného písmenka K a V? Že nevíte? Tak to nechte LVU. Ten si na tučném, středně propečeném mase pošmákne líp.
Řešení: PENAL / LASKONKA - Zákeřná úloha obsahující v textu velké množství palindromů, které ovšem nekódovaly žádné heslo. Naopak vyznačená slova na první pohled palindromy nejsou, přesto řešení obsahují. Tučně vyznačená slova si přepíšeme v číselném zápisu (např. slovo KAKAA jako 11 1 11 1 1) a všimneme si, že tento zápis nejenže vždy obsahuje lichý počet cifer, nýbrž je vždy i oním kýženým palindromem. Po řádcích sepíšeme prostřední cifry a získáváme 16, 5, 14, 1, 12, tedy heslo PENAL. Pokud z daného slova vezmeme tolikáté písmenko, jehož pořadí odpovídá prostřední cifře palindromu, vzniká druhé heslo LASKONKA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #163 Křížovka V.
Odkaz: http://obycejna.cz/163-krizovka-v/
Autor: orezprut (Ondra Skoupý)
Zveřejněno: 13/8/28
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: BOXER - Do křížovky vyplníme názvy uspořádání pojezdů hnacích vozů používaných v železniční dopravě. Dostáváme řešení HESLO BOXER. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_pojezdu
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #167 Oooo!
Odkaz: http://obycejna.cz/167-oooo/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/12/7
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: KOLIZE - Latinské O není omikron, přestože ve většině fontů vypadá naprosto totožně. Vyznačením jednoho typu znaku (např. hledáním písmene O internetovým prohlížečem) dostáváme graficky heslo KOLIZE.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #174 Mlha
Odkaz: http://obycejna.cz/174-mlha/
Autor: orezprut (Ondra Skoupý)
Zveřejněno: 13/1/24
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: GORILA - Některá slova (primát, opičit) asociují opice. Kódy jsou v mlze, vzpomeneme si tedy na slavnou knihu D. Fossey Gorily v mlze a zadáváme heslo GORILA. V šifře se coby další nápověda vyskytují odkazy na film Vetřelec, v němž hlavní roli ztvárnila S. Weaver, stejně jako ve známém filmovém ztvárnění uvedené knihy.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #189 (bez názvu)
Odkaz: http://obycejna.cz/ze-zakulisi-i/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: ?
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: BRIDGE - V tečce za poslední větou je skrytý odkaz vedoucí na opravdu dlouhý nesmyslný text. Tento je kódován v base64. Po převedení do podoby binárního souboru podle hlaviček zjistíme, že jde o audio, konkrétně soubor typu WAV. Přehrajeme jej a získáme sekvenci tónů různé frekvence. Jde o čísla v DTMF, neboli v tónové volbě (http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nov%C3%A1_volba). Převedeme čísla na písmena a získáváme heslo BRIDGE.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #201 Rodná, česká
Odkaz: http://obycejna.cz/201-rodna-ceska/
Autor: strupatost (Majk Švagerka)
Zveřejněno: 13/4/29
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: ZIZEN - Zadání obsahuje slovenská slova - přeložíme si je do češtiny. Všimneme si, že se poměrně často stává, že se v jednotlivých jazycích liší rody. To nám spolu se slovy koliesko a krížik na začátku říká, že budeme hrát piškvorky 3×3. Slovo koniec nám od sebe odděluje jednotlivé znaky řešení - ukazuje se, že jeden znak je jedna hra. Začíná kolečko, každou další hru začíná poražený hráč. Slovo bodka v první hře naznačuje, že vítězství kolečka znamená tečku, vítězství křížku čárku, remíza nikdy nenastává. Jeden řádek pak kóduje jedno písmeno. Vychází nám slovo SMÄD, což je česky ZIZEN.
Zajímavosti: Tuto obtížnou šifru vyřešil pouze Usmrkanec. Zařadili jsme ji proto i s nápovědnou piškvorkovou úlohou na třetí Meziměsta, kde ji nakonec pokořili i Švédové.
Zpět na seznam
Úloha: #211 Pohled
Odkaz: http://obycejna.cz/211-pohled/
Autor: klystyr (Eva Hladílková)
Zveřejněno: 13/7/19
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: ATLAS - Po chvíli prohlížení si všímavý luštitel všimne, že na známce jsou nějaké proužky. Po ještě delším zkoumání zjistí, že poměr stran známky ku poměru stran černého rámečku kolem textu je přesně 1:4 (v pixelech, pokud měří pravítkem, záleží na tom, jak velké si to vytiskne a jak přesně měří). V tuto chvíli má skoro vyhráno, přenese známku na text a čárky mu ukážou slova: pohoří, obr, mapy, krční páteř, hvězda. Jsou to indicie pro výsledné heslo - ATLAS.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #228 (gepArd po ránu)
Odkaz: http://obycejna.cz/gepard-po-ranu/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/14
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: KUKACKA - Obrázek je ve skutečnosti animovaným gifem trvajícím asi 15 minut. Jeho poslední snímek na velmi krátkou dobu ukazuje heslo KUKACKA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #237 Poznávačka
Odkaz: http://obycejna.cz/237-poznavacka/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/9/9
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: BRKOSLAV - Zobrazené části těla patří ptáčkovi jménem BRKOSLAV.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #243 Sanitka
Odkaz: http://obycejna.cz/243-sanitka/
Autor: mezulan (Ema Krejčová)
Zveřejněno: 13/7/2
Typ: obyčejná
Nápověda: Hypochondr by to vyřešil hned.
Řešení: NAKAZA - Název by měl napovídat, že jde o nemoci. Každé barvě se přiřadí odpovídající "onemocnění" (bílá nemoc, šedý zákal, černý kašel, žlutá zimnice, zlatá horečka, zelený zákal), podle čísla se pak z nemoci vybere odpovídající písmeno. Řešením je NÁKAZA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #248 Nad zákonem
Odkaz: http://obycejna.cz/248-nad-zakonem/ a http://obycejna.cz/248-vysledky/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/10/27
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: OSM - Tipoval se vítězný tým TMOU a kolik týmů projde. To se nepovedlo nikomu, tipoval se tedy počet tipujících hráčů (OSM). Nebyla náhoda, že každá věta druhého zadání obsahovala právě osm slov.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #250 Po kém on je?
Odkaz: http://obycejna.cz/250-po-kem-on-je/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/25
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: ROLNICKA - Podíváme se, po kém (po kom) se pokémoni v šifře vyskytují v číslovaném seznamu pokémonů. Všimneme si, že předchozí pokémoni mají vždy stejný počet znaků. Čteme tedy z předchozích pokémonů písmena na zvýrazněných pozicích a dostáváme HESLO ROLNICKA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #268 Záhon
Odkaz: http://obycejna.cz/268-zahon/
Autor: kobylenec (Jana Rašková)
Zveřejněno: 13/4/19
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: KOLOMAJZNA - Jedná se o zápis ve čtyřkové soustavě (žádná kytka = 0 ... největší kytka = 3), řešením je KOLOMAJZNA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #276 Schody
Odkaz: http://obycejna.cz/276-schody/
Autor: zpuchrelost (Tomáš Zavadil)
Zveřejněno: 13/4/10
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: STREP - Tabulka je vyplněna písmeny podle Morseovy abecedy. Vodorovná osa určuje počet teček, svislá počet čárek daného písmena. Čárkované a tečkované ohraničení buněk na tuto skutečnost navádí. Pořadí písmen v buňce jedle abecedy. Souřadnice v závorce pak kódují písmena z tabulky: (počet teček, počet čárek, pořadí v buňce). Vyjde "heslo je STREP".
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #291 Křížovka III.
Odkaz: http://obycejna.cz/291-krizovka-iii/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/2/17
Typ: obyčejná
Nápověda: Tuto šifru vyřeší i [přezdívka].
Řešení: ZDYMADLO - Do křížovky bylo třeba doplnit přezdívky zúčastněných hráčů - v době zveřejnění to šlo jednoznačně. V šedých políčkách vychází ZDYMADLO.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #302 Křížovka IV.
Odkaz: http://obycejna.cz/302-krizovka-iv/
Autor: nymfomanka (Ondra Šmejkal)
Zveřejněno: 13/6/25
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: GOBELIN / STAROST - Přeložíme obě slova, první do jazyka, ve kterém je druhé, a naopak. Vychází příjmení slavných umělců, která napíšeme do křížovky a dostáváme heslo GOBELIN. Pokud na šedá pole napíšeme jejich křestní jména, dostáváme druhé heslo STAROST.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #314 Sudoku
Odkaz: http://obycejna.cz/314-sudoku/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/6
Typ: obyčejná
Nápověda: Nalezené pozice ti pomohou určit pozice.
Řešení: GLOSA - Šifra napovídá, že budeme pracovat s desetinným rozvojem Ludolfova čísla. Na internetu si najdeme službu, která nám pomůže určit, na které pozici desetinného rozvoje se nacházejí tři dlouhá čísla vepsaná šedě do sudoku. Zjišťujeme, že ve všech případech se tato devíticiferná čísla vyskytují na pozici, která má taktéž devět cifer a navíc se skládá pouze z cifer 1, 2 nebo 3. Podle toho jednotlivé cifry šedého čísla vepíšeme do prvního, druhého, nebo třetího řádku daného segmentu sudoku. Tím získáváme platné zadání sudoku, které po vyluštění a převedení čísel ze zvýrazněných polí na písmena dává heslo GLOSA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #320 Bludiště
Odkaz: http://obycejna.cz/320-bludiste/
Autor: gramla (Karel Martišek)
Zveřejněno: 13/6/6
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: BACIL - Hledáme cestu zadaným bludištěm a délky jednotlivých slepých odboček převádíme na písmena. Dostáváme mezitajenku POUZIJ JEN LICHE PASY. Vezmeme tedy jen čtverečky (políčka), které leží na průsečících lichých řádků a sloupců. Provedeme jakousi kompresi výchozího obrázku a z těchto vybraných čtverečků sestavíme nové, menší (zhruba čtvrtinové) bludiště. Tímto novým bludištěm se dá opět najít jednoznačná cesta a v délkách slepých odboček čteme HESLO BACIL.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #333 Ag
Odkaz:
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/4/21
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: KREPELKA / STRIKACKA / STRECHA - Na stránkách divna.cz byl mezi registrovanými týmy uveden i tým #333 Ag se členy gepArd, Sada, ?, ?, ?. Číslo a název týmu napovídají na známou říkačku o třistatřiatřiceti stříbrných křepelkách, střechách a/nebo stříkačkách. Počet otazníků napovídal, že existují tři platná hesla.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #345 Duhová tabulka
Odkaz: http://obycejna.cz/hackerum/, http://obycejna.cz/wp-content/uploads/2013/01/345.png
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/6
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: OHFUCK - GepArd hackerům vzkázal, že na web uploadnul úlohu #345. Analýzou URL předchozích nahraných souborů snadno zjistíme, že úloha bude nejspíše k dosažení na adrese http://obycejna.cz/wp-content/uploads/2013/01/345.. Stačilo tedy vyzkoušet pár typických přípon textových či obrázkových formátů a hacker našel zadání. To sestává z 32 barevných čtverečků a spojitého barevného spektra. Analýzou lze zjistit, že se barva nejvíce si podobných čtverečků liší vždy přesně o jednu šestnáctinu spektra. Můžeme tedy čtverečky převést na 32 čísel v šestnáctkové soustavé. Uvědomíme si (nebo vygooglíme), co jsou takzvené duhové tabulky (rainbow tables). Najdeme si online službu, která nám přístup do jedné z nich umožní, a nacházíme, že dané číslo je MD5 hashem textu OHFUCK, což je řešením šifry.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #355 (bez názvu)
Odkaz:
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: WELLDONE - V hlavičkách uvítacího mailu do hry se nacházela hlavička X-Heslo-#355: WELLDONE
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #361 Hodiny
Odkaz: http://obycejna.cz/361-hodiny/
Autor: klystyr (Eva Hladílková)
Zveřejněno: 13/11/10
Typ: obyčejná
Nápověda: http://obycejna.cz/mikulasska-nadilka/
Řešení: PYRAMIDA - Text je sice krátký, ale lehká frekvenční analýza řekne, že červená mění pozici málo, zelená velmi často. Odpovídá to tedy vyšším a nižším bitům nějakého kódování. Každá ručička může mít 16 pozic (8 pozic na dvou úrovních). Dvě ručičky, každá číslo 0-15 vedou na ASCII v hexa. Potřebujeme ale pořadí půlbajtu. To nám dá ještě nepoužitá barva - napřed červená, pak zelená. U přiřazení jsem zvolila na větší kružnici 0-7 a na menší kružnici 8-F po směru hodinových ručiček (0 a 8 jsou nahoře). Čte se text "Hledanym slovem je slovo PYRAMIDA."
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #371 Kvíz
Odkaz: http://obycejna.cz/kviz/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/4/4
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: HODINKY / VODOTRYSK - Po správném zodpovězení všech otázek se zobrazilo heslo HODINKY. První písmena všech zpráv, které se vám mohly zobrazit (postupně od 0 po maximum správných odpovědí), daly heslo VODOTRYSK.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #380 Sosáčkova
Odkaz: http://obycejna.cz/380-sosackova/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/8/7
Typ: obyčejná
Nápověda: Řešení této letos použité šifry je zveřejněno.
Řešení: CHUDERA / CHUDERKA - Postup řešení šifry je zveřejněn zde: http://predtrati.obycejna.cz/predtrati_reseni.pdf - uvedeno je však nesprávně heslo CHUDERKA (1 bod). Vyřešením šifry dle popisu hráč zjistí, že správné heslo zní CHUDERA (2 body).
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #394 O číslech
Odkaz: http://obycejna.cz/394-o-cislech/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/11/20
Typ: obyčejná
Nápověda: Stačí řadu vhodně rozdělit a pak hledat.
Řešení: PROZAICKA - Řada číslic je sled trojciferných čísel obyčejných úloh, jejich první písmena dávají heslo PROZAICKA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #398 (bez názvu)
Odkaz:
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/8
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: MAY / DAY / MAYDAY - Prozkoumáním zdrojového kódu prvních tří nahraných PDF souborů hacker zjistí, že jejich autory jsou postupně Michal Š., Aleš a Yeti. Poslední ze souborů navíc zmiňuje číslo úlohy. První písmena těchto jmen dávají heslo MAY. Nějakou dobu po nahrání prvního PDF dokumentu byl jeho autorem Dero. Stejným principem tedy získáváme heslo DAY. Spojením do jednoho slova třetí heslo MAYDAY.
Zajímavosti: Šifra vznikla náhodou. Signatura skutečného organizátora hry v prvním PDF souboru byl omyl, který vyvolal mezi orgy značnou paniku. Naštěstí si z hráčů nikdo tohoto omylu zavčas nevšiml. I přesto byla vytvořena kouřová clona v podobě této šifry z PDF signatur, která měla vrhnout stín podezření na větší množství aktivních členů šifrovací komunity. Zejména signatura Michal Š. se těšila celou hru značnému zájmu. Tímto zdravím Michala Švagerku i Michala Šrubaře. :)
Zpět na seznam
Úloha: #404 Stránka nenalezena
Odkaz: např. http://obycejna.cz/strankakteratuneni
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: POKORA - Ve zdrojovém kódu stránky #404 - Stránka nenalezena se nacházela šifra sestávající ze skupin znaků. Představíme-li si tyto skupiny znaků umístěné na klávesnici, všimneme si, že se shlukují. Čteme jako braille heslo POkoRA.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #417 Křížovka II.
Odkaz: http://obycejna.cz/417-krizovka-ii/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/13
Typ: obyčejná
Nápověda: Soustřeď proud svých myšlenek a šifra brzy padne. Zdar a sílu!
Řešení: MISTRAL - Zdá se, že křížovka neobsahuje legendu, ale není to pravda. Legendou jsou velká písmena A až G před jednotlivýmu řádky. Doplníme názvy fyzikálních veličin / jednotek (AMPÉR, MAGNETICKÁ INDUKCE, CELSIUS, ...) a čteme tajenku MISTRAL.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #429 Co je to?
Odkaz: http://obycejna.cz/429-co-je-to/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/10/18
Typ: obyčejná
Nápověda: http://obycejna.cz/mikulasska-nadilka/
Řešení: KUSKUS / SUK - Řešením hádanky je KUSKUS, což je jednak zvíře a jednak obilná příloha. Věty se vztahují buď ke zvířeti (.), nebo k příloze (-), nebo ke slovu jako takovému (/), morseovka dá heslo SUK.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #434 Minimalistická
Odkaz: http://obycejna.cz/434-minimalisticka/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/2/6
Typ: obyčejná
Nápověda: Dorotu šifra otravovala ako hmyz, ale potom zistila, že sa jej lúštia o mnoho lepšie, keď sa na ňu vyspí.
Řešení: VANDAL / KLADELKO - Šifra byla zveřejněna na svátek Vandy, přidáním L vznikne heslo VANDAL. Druhé řešení vychází z +=klad, L=elko, tedy KLADELKO.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #457 Abakus
Odkaz: http://obycejna.cz/457-abakus/
Autor: patolizal (Martin Kužela)
Zveřejněno: 13/5/6
Typ: obyčejná
Nápověda: Dvě indicie vidí i slepý, třetí září všemi barvami.
Řešení: LISKA - Braillem čteme HOUBA a KERIK. Po vertikálním přesunu všech kuliček stejné barvy na společnou tyč a seřazení podle barev duhy čteme morseovkou VULPES (jedna kulička tečka, dvě kuličky za sebou čárka). Všechny tři indicie navádí na výsledné heslo LISKA (liška, líska, liška).
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #471 Braille
Odkaz: http://obycejna.cz/471-braille/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/1/19
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: PEGMATIT/SPEH - Čteme-li jako braille ve dvou řádích, dostáváme heslo PEGMATIT (1 bod). Všimneme si však, že druhý řádek je mírně posunut nahoru a že tam, kde se černá barva překrývá, vzniká bílá barva. Přesuneme tedy druhý řádek nad první, provedeme operaci XOR a čteme heslo SPEH (2 body).
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #485 Astrální
Odkaz: http://obycejna.cz/485-astralni/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 13/7/31
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: VEZNICE - Slova šifry jsou obsažena na úvodní stránce nové hry Astra X, první písmena následujících slov dají heslo VEZNICE.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #499 Stereo
Odkaz: http://obycejna.cz/499-stereo/
Autor: orezprut (Ondra Skoupý)
Zveřejněno: 13/12/16
Typ: obyčejná
Nápověda: -
Řešení: NUZKY - Ze stereogramů lze vykoukat indicie, které dosazujeme do rovnice níže. Horní index ukazuje počet písmen indicie. Skládáním indicií vznikají nová slova, horní index opět ukazuje počet písmen nového slova. Řešením rovnice je slovo NUZKY.
Zajímavosti:
Zpět na seznam
Úloha: #501 (bez názvu)
Odkaz: http://obycejna.cz/soutez/
Autor: orgové (gepArd & Sada)
Zveřejněno: 12/12/24
Typ: hackerská
Nápověda: -
Řešení: PLUSONE - Ve zdrojovém kódu stránky s formulářem pro zadávání hesla se dozvíme, že heslo #501 zní PLUSONE. Musíme jej tedy serveru nějakým způsobem zaslat. Formulář nabízí čísla pouze od #1 do #500, což ale pro hackery není problém. Nejrychlejším způsobem je v nástroji typu Firebug žádané pole do formuláře přidat a tento pak odeslat. Hardcore hackeři mohou k vytvoření autentikovaného POST požadavku použít cURL. Maniaci se připojí na port 80 telnetem a hlavičky si napíšou ručně.
Zajímavosti:
Zpět na seznam